allmän projektbild

Projekt: Socialt entreprenörskap inom idrotten

Projektet syftade till att undersöka fenomenet socialt entreprenörskap med idrotten som medel och social utveckling och en levande landsbygd som mål.

Fakta om projektet

Projektledare: Katarina Schenker
Projektmedlemmar: Katarina Schenker, Per Gerrevall, Susanne Linnér, Daniel Bjärsholm, Tomas Peterson
Deltagande organisationer: Linnéuniversitetet och Malmö högskola
Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan: 2014-2016
Fakultet/institution: Fakulteten för samhällsvetenskap/institutionen för idrottsvetenskap
Ämne: Idrottsvetenskap, pedagogik och utbildningsvetenskap

Mer om projektet

Idrottens betydelse för en levande landsbygd är påtaglig. Samtidigt minskar antalet barn och ungdomar som idrottar inom idrottsrörelsens regi, idrottsspecialiseringen sker allt tidigare och både forskning och media har på senare tid visat att idrotten inte alltid är av godo. Socialt entreprenörskap med idrotten som bas skulle kunna främja både idrottsrörelsen och landsbygden. Det saknas dock både kunskap om vad socialt entreprenörskap med idrotten som bas kan vara och policys och uppföljningsverksamheter för vad det sociala entreprenörskapet ska syfta till, vilket är särskilt viktigt i verksamheter som syftar till att fostra barn och unga.

Projektet syftar till att undersöka fenomenet socialt entreprenörskap med idrotten som medel och där målet är social utveckling och en levande landsbygd – ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv, med fokus på verksamheter i Småland och Skåne.

Projektet var en del av forskningen i forskargruppen Idrottslig kultur, utveckling och ledning (ID-kul).