händer som bläddrar bland mappar i ett arkivskåp

Projekt: Socialtjänstens utredningar av hedersproblematik

Syftet med projektet är att fördjupa förståelsen av socialtjänstens och familjerättens arbete med att utreda och dokumentera frågor som berör hedersproblematik. Den huvudsakliga studien är en dokumentanalys av utredningar som framställts av socialtjänst och familjerätt för användning i domstolar.

Fakta om projektet

Projektledare
Johan Rosquist
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Forte (årliga öppna postdoc 2021)
Tidsplan
1 jan 2022–31 dec 2023
Ämne
Kriminologi (institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med projektet är att fördjupa förståelsen av socialtjänstens och familjerättens arbete med att utreda och dokumentera frågor som berör hedersproblematik. Den huvudsakliga studien är en dokumentanalys av utredningar som framställts av socialtjänst och familjerätt för användning i domstolar. Genom kritisk diskursanalys undersöks de olika sätt på vilka hederspraktik (inklusive hedersrelaterat våld och förtryck) problematiseras i domstolsfrågor som rör vårdnadstvister samt boendeplaceringar enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om vård av unga.

Projektet påkallas av en väldokumenterad kunskapsbrist bland social- och familjerättssekreterare om hur hedersrelaterade frågor kan och bör hanteras. Detta projekts annorlunda ansats kan generera nya sätt att undersöka socialtjänstens och familjerättens arbete, då fokus ligger på dessa myndigheters egna produktion av texter om heder. En systematiserad beskrivning av denna produktion förväntas skapa en bild av den kunskap och de brister som finns att tillgå hos myndigheten, men som inte kommer till tals i de intervjustudier som dominerat forskning om socialtjänstens behov.

På praktikernivå syftar projektet till att utforma underlag för en förbättrad förståelse av hur utredningar som berör heder utformas och vad de åstadkommer dels i rätten, dels i praktiskt socialt arbete. Forskningsresultaten kommuniceras genom akademiska artiklar (för forskarmålgruppen) samt ett bokmanus (för praktikermålgruppen).

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Centrum för polisforskning och utveckling (CPU).