Knutna händer

Projekt: Spekulativ fiktion från det unga Globala syd: nya dekoloniseringar i ”the Capitalocene”

Detta projekt undersöker nya, icke-realistiska litterära former skapade av unga författare från det globala syd; de postkoloniala regioner som är starkast påverkade av dagens ekonomiska och klimatrelaterade kriser.

Projektet analyserar spekulativa genrer som en typ av ”krishantering” som förklarar planetära nödlägen, men som också kritiserar de system som orsakade dessa. På så sätt utforskar projektet hur spekulativa texter speglar ett politiskt generationsskifte som, i postkoloniala sammanhang, också är ett skifte i hur man förstår politiskt förtryck och motstånd.

Fakta om projektet

Projektledare
Rebecca Duncan
Deltagande organisation
Linnéuniversitetet
Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond
Tidsplan
2021–2024
Ämne
Litteraturvetenskap (Fakulteten för konst och humaniora, Institutionen för språk)

Mer om projektet

Se engelsk version av sidan för projektbeskrivning.

Projektet är en del av forskningen i:
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Forskningsklustret för imperieestetik