demonstration

Projekt: Statslöshet och politisk tillhörighet i en värld av nationalstater

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka statslöshet och politisk tillhörighet i en värld av ojämlika nationalstater och medborgarskapsregimer. Projektet kombinerar teoretiska diskussioner om statslöshet med empiriska fältarbeten i Sverige och Storbritannien bland kurdiska och palestinska migranter.

Detta projekt avslutades i juli 2021.

Fakta om projektet

Projektledare
Barzoo Eliassi
Finansiär
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Tidsplan
1 jan 2018-31 dec 2019
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka statslöshet och politisk tillhörighet i en värld av ojämlika nationalstater och medborgarskapsregimer. Tidigare forskning har sett medborgarskapet som den adekvata lösningen på statslöshet. Medan medborgarskapet utgör en central aspekt av mänskliga rättigheter, så visar de statslösa gruppernas ihärdiga politiska och beväpnade kamp att statslöshet inte försvinner genom erhållandet av medborgarskap. Eftersom politiska projekt vägleder politisk tillhörighet och kollektiva handlingar, är det viktigt att undersöka hur politisk tillhörighet konstrueras bland medlemmar av nationer utan stater. Det är genom konstruktion av politisk tillhörighet som kollektiva mål kan utformas och politiska ordningar vidmakthållas, utmanas eller förändras.

Forskningsprojektet kombinerar teoretiska diskussioner om statslöshet med empiriska fältarbeten i Sverige och Storbritannien bland kurdiska och palestinska migranter. Genom en narrativ forskningsansats och djupintervjuer undersöker projektet berättelser om hur nationellt medvetande uppstår vid frånvaron av kurdiska och palestinska nationalstater, samt analyserar hur idéer om nationalstaters roll och betydelse påverkar diskurser om statslöshet och politisk tillhörighet utanför de ursprungliga hemländerna. Projektet är inte endast lägligt i relation till palestiniernas och kurdernas ökade krav på självständiga stater i Mellanöstern, utan kommer att tillföra kunskap om statslöshet och medborgarskap både teoretiskt och empiriskt.

Projektet är en del av forskningen i Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.