Grafik: Girls in STEM

Projekt: STEFORA – STEM For ALL

Ett EU-finansierat projekt för att minska ojämlikheten i STEM Education.

Fakta om projektet

Projektledare
Mexhid Ferati
Övriga projektmedlemmar
Christina Mörtberg, Fisnik Dalipi, Arianit Kurti
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Sverige
Rochester Institute of Technology – Kosovo, Kosovo
National University of Ireland Maynooth, Irland
International Business College Mitrovica, Kosovo
Polis University, Albanien
European University of Tirana, Albanien
Finansiär
EU, Erasmus+
Tidsplan
1 jan 2023 –12 dec 2024
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Interaction Design Research Group (IDRG)
Kunskapsmiljö Linné
Digitala transformationer

Mer om projektet

STEFORA-projektet syftar till att dela kunskap och erfarenheter i termer av ramverk och empiriska studier för att undersöka Generation Z:s inskrivning och engagemang i utvecklingen av STEM. Specifikt tittar projektet på att undersöka sätt att minska ojämlikheten mellan könen inom STEM-områden. Projektet är en fortsättning på projektet ”Generation Z enters STEM: Diversity for a Sustainable Future” där mångfald och jämställdhet identifierades som ämnen av intresse. Dessutom upptäckte projektet vilka faktorer som har påverkat valet av gymnasie- och universitetsstudenter att studera STEM, deras utmaningar medan de studerar STEM och deras utsikter till anställning efter examen.

Utifrån det är STEFORA utformat med ett helhetsgrepp kring tre projektmål:

  1. digitalt medborgarskap med fokus på att mildra institutionella hinder när det gäller att minska ojämlikheten i STEM,
  2. tillämpa principer för universell design i formella och icke-formella lärandeaktiviteter inklusive lokaler för att öka mångfalden och jämställdheten inom STEM, och
  3. anta normkritiska tillvägagångssätt för att öka kulturell medvetenhet och främja könskänslig utbildning, i målländerna som är specifika för STEM-engagemang för kvinnor.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group (IDRG) och Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer.

Medarbetare