äldre par som promenerar

Projekt: Stillasittande beteende hos äldre personer och stödjande metoder för att bryta stillasittande för hållbart åldrande

Detta projekt syftar till att kartlägga äldre personers (65+) aktivitetsbeteende för att identifiera ohälsosamma aktivitetsmönster, undersöka attityder om äldres stillasittande och utforska möjligheten att genom en intervention bryta stillasittande för att bevara ett oberoende och bidra till hållbart åldrande.

Fakta om projektet

Projektledare
Cecilia Fagerström
Övriga projektmedlemmar
Mirjam Ekstedt, Sofia Backåberg, Hanna Tuvesson, Patrick Bergman, Joakim Niklasson och Kristina Borén, Linnéuniversitetet, Annette Brantmark, Blekinge Kompetenscentrum, Region Blekinge-doktorander
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Blekinge, kommunerna i Blekinge
Finansiär
Linneuniversitetet FoU avtal Blekinge
Tidsplan
mars 2019 dec 2022
Forskningsämnen
Vårdvetenskap, idrottsvetenskap, hälsovetenskap, tjänstedesign och psykologi (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, institutionen för psykologi, institutionen för idrottsvetenskap, fakulteten för hälso- och vårdvetenskap samt fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I takt med den medicinska utvecklingen lever många äldre personer med kroniska sjukdomar högt upp i ålder. Under sådana förhållanden kan livskvalitet och oberoende innebära stora utmaningar men är viktiga att få behålla. Därför finns det ett stort värde i att hitta metoder baserade på hälsosamma aktivitetsbeteenden i syfte att bromsa försämringar i rörlighet och den funktionella åldrandeprocessen. Detta projekt syftar till att kartlägga äldre personers (65+) aktivitetsbeteende för att identifiera ohälsosamma aktivitetsmönster, undersöka attityder om äldres stillasittande och utforska möjligheten att genom en intervention bryta stillasittande för att bevara ett oberoende och bidra till hållbart åldrande.

I projektet studeras äldre personer med initiala omsorgsinsatser från kommunen, deras aktivitetsbeteende utifrån valida subjektiva och objektiva metoder, förekommande attityder om äldres stillasittande, utifrån de äldre själva, omvårdnadspersonal och biståndsbedömare. I projektet ingår också att testa genomförbarhet av en intervention samt utvärdera dess innehåll utifrån aktivitetsnivå, hälsoutfall, motivation att bryta stillasittande och följsamhet till intervention och eHälsostöd. Teorin om självbestämmande (Self-determination theory) och självreglering (self-regulation) ligger till grund för projektet, där individens kraft, resurser, motivation och delaktighet i att initiera och behålla vanor är centrala.

Projektet genomförs genom ett tvärvetenskapligt samarbete. Projektet har en stark anknytning till daglig verksamhet och bygger på uttalade behov i den kommunala verksamheten och hälso- och sjukvården i Blekinge.

Medarbetare