allmän projektbild

Projekt: Stöd och omsorg till äldre personer med långvarig psykisk ohälsa

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka livssituationen samt behov av stöd och omsorg hos äldre personer med långvarig psykisk ohälsa som har stöd och omsorg av omsorgspersonal i ordinärt- eller särskilt boende. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur hälsa och välbefinnande kan främjas och stödjas för dessa äldre personer med långvarig psykiska ohälsa.

Fakta om projektet

Projektets titel
Stöd och omsorg till äldre personer med långvarig psykisk ohälsa i ordinärt eller särskilt boende med fokus på hur välbefinnande och hälsoprocesser kan främjas och stödjas – En studie av de äldres och omsorgspersonalens perspektiv
Projektledare
Ulrica Hörberg
Övriga projektmedlemmar
Lise-Lotte Ozolins, Hanna Holst, Jessica Enros, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Brighton University
Finansiär
Europeiska kommissionen
Tidsplan
2019–2023
Ämne
Vårdvetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
https://innovatedignity.eu/

Mer om projektet

Det aktuella projektet genomförs för att skapa förståelse för hur omsorgspersonalen stödjer och ger omsorg till äldre personer med långvarig psykisk ohälsa i deras boende. Kunskapen är begränsad om vilket stöd som främjar hälsa och välbefinnande hos äldre personer med långvarig psykisk ohälsa som bor i samhället. Vi vill därför ta fram kunskap om äldre personers livssituation med långvarig psykiska ohälsa och det stöd som de får i sin vardag och i sitt boende.

 

Projektet är en del av

Innovativedignity logo

 

Medarbetare