Människor vandrar i skogen

Projekt: StudentWell – Supporting and measuring student well-being through cross-university interventions

Fakta om projektet

Ledande partner
University of Florence, Italien
Projektledare
Silvio De Magistris
Projektmedlemmar Linnéuniversitetet
Lali Lindell, Jenny Lovebo
Samarbetspartners Sverige
Linnaeus University; Ölandshälsan
Internationella samarbetspartners
University of Florence, Italien; Semmelweis University, Ungern; University of Birmingham, England
Finansiär
Projektet finansieras av de deltagande partnerna genom the European University for Well-being, EUniWell.
Tidsplan
2022-04-15–2023-07-14
Ämnen
hälsa, psykologi, välbefinnande

Mer om projektet

Vad?

Målet med StudentWell är att stödja elevers hälsa och livskvalitet. Syftet är att eleverna ska få en erfarenhetsgrundad förståelse av sina somatiska, affektiva och kognitiva stressreaktioner för att omvandla dem och lära sig att upprätthålla välbefinnande.

Varför?

Studenter rapporterar en rad obehag och hinder som påverkar deras livsstil och välbefinnande, inklusive känslan av att förlora kontakt med sin egen kropp, samt stress och trötthet från studier och arbete mot deadlines.

Hur?

Elevernas välbefinnande kommer att stödjas av fyra olika interventionstekniker: skogsbad, autogen träning, Alexanderteknik och ett program för medvetenhet om kropp och själ. Med hjälp av en validerad välbefinnandeskala kommer projektet att analysera resultaten av de fyra interventionerna.

Självguidat program för skogsbad

En metod för självguidat skogsbad utarbetades av Lnu-forskare (Lovebo & Lindell). Det första "pilotprogrammet" för självguidat skogsbad för personal och studenter som är registrerade vid Linnéuniversitetet inleddes i september 2022 och avslutades i november 2022. Programmet genomfördes på båda campus (Kalmar och Växjö). Resultaten håller för närvarande på att utvärderas. Ett andra uppföljande skogsbadprogram startade i april 2023 och avslutas i juni 2023. Programmet genomfördes i Växjö.

Mer information

EuniWell

Link to Program Platform in English (only for registered participants)

Link to forest bathing activity card in English

Länk till programplattform på svenska (only for registered participants)

Länk till aktivitetskort för skogsbad på svenska

EUniWell Logotyp