Närbild på öga

Projekt: Styr komplementregulatorer sjukdomsmekanismen vid ögonsjukdomen gula fläcken?

Forskningsprojektet syftar till att undersöka komplementregulatorer, främst faktor H, och dess effekt på sjukdomsmekanismen då det uppstår åldersförändringar i gula fläcken, också kallad makuladegeneration. Fokus för projektet är främst att undersöka om sekretion av blodkärlsstimulerande faktorer, såsom vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF), kan styras av komplementregulatorer. Vårt framtida mål är att finna nya möjliga behandlingsformer vid ögonsjukdomen makuladegeneration.

Fakta om projektet

Projektledare
Camilla Mohlin
Övriga projektmedlemmar
Per Nilsson, Kerstin Sandholm, Linnéuniversitetet; Kristina Nilsson Ekdahl, Linnéuniversitetet och Uppsala universitet; Yuji Teramura; Tokyos universitet, Japan
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Uppsala universitet; University of Tokyo, Japan
Finansiär
ARMEC, Lindbergh stiftelse
Tidsplan
1 jan 2022–31 jan 2023
Ämne
Biomedicin (Institutionen för kemi och biomedicin, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Forskning har erkänt komplementsystemets engagemang vid åldersförändringar i gula fläcken eller som det också kallas: makuladegeneration. Men hur komplementsystemet aktiveras och regleras i denna förödande sjukdom är inte känt. Det saknas idag botande behandling för makuladegeneration och då den äldre befolkningen ökar i antal, ökar även makuladegeneration. Därmed tilltar efterfrågan på nya möjliga behandlingsmetoder mot makuladegeneration, och det är därför av stort intresse att hitta nya tillgängliga behandlingsformer, där komplementsystemets komponenter verkar vara ett lovande mål.

Det föreligger en dysreglering av komplementsystemet vid makuladegeneration och vår hypotes är att det föranleder otillräcklig bearbetning av cellulärt material, vilket leder till bildning och ansamling av cellulärt material, så kallade drusen, samt ökad sekretion av blodkärlsstimulerande faktorer, så som vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF).

Forskningsprojektet syftar till att undersöka komplementregulatorers, främst faktor H:s, effekt på sjukdomsmekanismen vid makuladegeneration och då främst sekretion av VEGF. Fokus för projektet är även att undersöka dessa regulatorers effekt som potentiella komplementinhibitorer och då som ny behandlingsform vid makuladegeneration. Inom projektet finns det en etablerad modell, där vi efterliknar en makuladegeneration utanför ögat och kroppen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Eye and complement laboratory (EyeComp) och Linnéuniversitetets spetsforskningsgrupp inom området biomaterialkemi, Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry, samt Kunskapsmiljö Linné Avancerade material.

Medarbetare