allmän projektbild

Projekt: Sustainable housing for strong communities (Stronghouse)

Projektet Stronghouse syftar till att anpassa och omforma nuvarande stödåtgärder för energirenoveringar. Detta baserat på en bättre förståelse för de drivkrafter som motiverar husägare – individuellt och i grannskap – att investera och att minska det miljöavtryck deras hus gör.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Krushna Mahapatra
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Brijesh Mainali
Deltagande organisationer
- Provinsen Drenthe (LB) och Noordenveld kommun; Nederländerna
- Igemo; Roeselare kommun; Vives University College; Belgien
- University of Vechta; staden Bremerhaven; Atene Kom GmbH; Tyskland
- ProjectZero; Gate 21; Fors A/S; Albertslund Kommune; Fredensborg Kommune; iNudgeyou; Danmark
- Göteborgs universitet; Spring AB; Linnéuniversitetet; Sverige
- Robert Gordon University, Aberdeen; Orkney Islands Council; Storbritannien
Finansiär
Interreg North Sea Region (bidragsavtal J-No 38-2-15-19) och Linnéuniversitetet
Tidsplan
Jan 2020–dec 2022
Ämne
Hållbar byggd miljö (Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Northsearegion.eu/Stronghouse

Mer om projektet

Energirenoveringar gjorda av enskilda husägare har hamnat på efterkälken. Effekterna av nuvarande stödåtgärder för husägare är begränsade, eftersom dessa åtgärder är fragmenterade och inte tillräckligt baserade på enskilda husägares behov.

Stronghouse kommer att anpassa och omforma dessa åtgärder utifrån en bättre förståelse för de drivkrafter som motiverar husägare – individuellt och i grannskap – att investera och att minska det miljöavtryck deras hus gör. Tillsammans kommer dessa omformade åtgärder att stödja husägare i deras resa från ett inledande intresse till planering, finansiering och implementering av energirenoveringar.

Detta projekt, med ett innovativt fokus på husägares behov, siktar på att minska avtrycket från 15 000 hem, genererar en investering på 100 miljoner euro och en minskning av koldioxidutsläpp på 25 kiloton. Projektet börjar med att analysera befintliga styrmedel och deras inverkan. Genom att dela, (om)organisera och förbättra dem med kompletterande verktyg, ska Stronghouse öka deras inverkan.

Projektet ska resultera i fyra relaterade stödåtgärder:

  1. Redskap och verktyg som gör det möjligt för enskilda husägare att investera i energieffektivitet och förnybar energi.
  2. Ett upplägg baserat på samverkan i grannskap för att hantera den skala och de drivkrafter som behövs för investeringar.
  3. Åtkomst till marknaden för små och medelstora regionala företag som är specialiserade på energirenovering för enskilda husägare.
  4. Strategier för godkännande av att implementera dessa redskap, upplägg och marknadsåtkomst.

Stronghouse-projektet har 19 partner (inklusive fyra finansieringsmottagare) från sex länder runt Nordsjön. Det koordineras av provinsen Drenthe i Nederländerna.

Professor Krushna Mahapatra och Dr Brijesh Mainali är projektdeltagare från Linnéuniversitetet. Förutom att analysera data från en enkätundersökning om energirenoveringar som gjorts, med cirka 13 000 respondenter, kommer de att undersöka förutsättningarna för att påskynda energirenovering av svenska småhus, följa husägarnas innovationsresa, utveckla en one stop shop-affärsmodell och bidra till vetenskapliga bevis för att stödja strategier för marknadsföring för energirenoveringar. Genom att de delar sina forskningsresultat från Växjö-regionen och samla kunskap och erfarenhet från andra partner, får projektet en bättre förståelse för drivkrafterna för energirenovering bland husägare.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) och Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.