Målning av kolonin Nya Sverige

Projekt: Svenskar och “indianer” – emigranters möten med nordamerikanska urfolk

Vad visste svenska utvandrare om "indianer"? Hur förhöll man sig på båda sidor om Atlanten till det faktum att många emigranter bosatte sig, brukade och arbetade på mark som tillhörde urfolken och som tagits ifrån dem? Hur uppfattade dakotas, ojibways och andra svenskarna? Det utforskar jag i ett stort nätverk, "Swedish-American Borderlands", med fokus på gränslandet mellan Amerika och Sverige. 

Projektet är del av "Swedish-American Borderlands", ett initiativ för att tänka nytt om svensk-amerikanska relationer, både i historia och nutid, genom att anlägga ett gränslandsperspektiv. Nätverket leds av Dag Blanck, Uppsala universitet, och Adam Hjorthén, Stockholms universitet.

Fakta om projektet

Projektledare
Gunlög Fur
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Tidsplan
Pågående
Ämne
Historia (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Från mitten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet flyttade nära en miljon svenskar till norra Amerika. Många hamnade i Mellanvästern, i stater som Minnesota om vilket författaren Fredrika Bremer lyriskt beskrev som ett ”nytt Skandinavien”. Men samtidigt som hon skrev det, 1850, rapporterade hon att territoriet, väster om Mississippifloden, tillhörde dakota och ojibwa-folken.

Utgångspunkten för projektet är att fokusera på platsen, marken och de samtidiga erfarenheter och anspråk som knyts till den. Medan svenska emigranter utlovas i stort sett gratis land i Mellanvästern, i en gigantisk territoriell avyttring som sponsras av den amerikanska staten, så strider och förhandlar urfolken (ojibwes, dakotas, ho-chunk, crees, métis m fl) om samma mark. Mark som många av dem betraktar som hem sedan urminnes tider. Avhysningen, eller den mer eller mindre frivilliga flyttningen, sker också i olika skeden, ibland i nära anslutning till den svenska inflyttningen. En hel del urfolk bebor hela tiden alltmer krympande områden och finns kvar på reservat och andra stamområden under hela den studerade tiden.

Projektet syftar till att föra samman migrationsforskare och urfolkshistoriker för att gemensamt utveckla forskning om de samtidiga historier och erfarenheter som kännetecknar skandinavers och indianers liv under andra halvan av 1800-talet och de första decennierna på 1900-talet. Jag vill undersöka hur möten, kontakter och konflikter utvecklades mellan svenskar och amerikanska urfolk, men också hur kunskapen och erfarenheterna från dessa möten spreds tillbaka till Sverige, omformades och användes i andra sammanhang. Att knyta samman migrationshistorien med historien om avhysningen av urfolken hoppas jag kan leda till samtal som kan påverka hur samtiden tar itu med konsekvenserna av denna gemensamma historia.

----------

Projektet är en del av forskningen i:
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Cluster for Colonial Connections and Comparisons
Nätverket Swedish-American Borderlands