Två svenska flaggor vajande på var sin sida om en EU-flagga

Projekt: Sverige och den Europeiska Unionen

Projektet analyserar hur svensk politik har påverkats av EU-medlemskapet 1995 fram till idag, med fokus på EU:s flernivåstyre och svenska politikområden.

Fakta om projektet

Projektledare
Daniel Silander
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Martin Nilsson, Charlotte Silander
Tidsplan
1 jan–31 dec 2024
Ämne
Statsvetenskap (Institutionen för statsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet syftar till att illustrera och analysera hur svensk politik, inom elva politikområden, utvecklats och förändrats i och med att Sverige 1995 blev formell medlem av den Europeiska Unionen, med de politiska, juridiska och byråkratiska förändringar ett sådant medlemskap innebär för medlemsländer.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet (SNES/LNU).

Medarbetare