allmän projektbild

Projekt: Synliggörande av lärares klassrumsbedömningar

Projektet avsedde att synliggöra grundskollärares bedömningsprocesser tillsammans med elever i undervisningssammanhang.

Detta projekt avslutades 2021.

Fakta om projektet

Projektledare
Kristina Henriksson
Övriga projektmedlemmar
Henrik Hegender
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP)
Tidsplan
1 jan 2021–31 dec 2021
Ämne
Pedagogik (Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med detta projekt är att beskriva och problematisera svenska grundskollärares (F-6) bedömningsprocesser i undervisningssammanhang tillsammans med elever, i olika skolämnen.

Data samlas in i form av berättelser om klassrumsbedömningar, via intervjuer, från ett 20-tal grundskollärare. Dessa resultat jämförs och problematiseras sedan utifrån data från en systematisk litteraturöversikt av internationella och nationella forskningsresultat om klassrumsbedömningar i grundskola.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Medarbetare