allmän projektbild

Projekt: Take away

I den här studien ska vi försöka identifiera vilka faktorer som är viktiga när etablerade arbetsmetoder ska avvecklas samtidigt som nya metoder med större vetenskapligt stöd ska införas. Studien undersöker implementeringen av nya metoder för hemlösa personer och personer med psykisk ohälsa.

Fakta om projektet

Projektledare
Verner Denvall
Övriga projektmedlemmar
En doktorand (planerad start aug 2018), Linnéuniversitetet; Ulrika Bejerholm och Marcus Knutagård, Lunds universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet, referensgrupp under 2018
Finansiär
Forte
Tidsplan
2018-2023
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap

Om projektet

Studien "Take Away" startade på Linnéuniversitetet 2018 och flyttades senare till Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Forskarna vill identifiera vilka faktorer som är viktiga när etablerade arbetsmetoder behöver avvecklas samtidigt som nya metoder med större vetenskapligt stöd ska införas. I projektet undersöks implementeringen av nya metoder för hemlösa personer (Bostad Först) och personer med psykisk ohälsa (IPS, Individual Placement and Support).

Läs mer om projektet

https://portal.research.lu.se/portal/sv/projects/take-away--disinvestment-of-established-methods-when-implementing-new-psychosocial-interventions-for-homeless-people-and-people-with-mental-health-problems(d4809ece-2b2a-4a69-b531-b514dc924712).html