vattenbestänkt träfiberskiva

Projekt: TallBoard: Användning av tallolja i industriella fiberskivor

Målet med detta projekt är att ersätta det fossilbaserade paraffinvaxet med ett hydrofobt medel framställt av tallolja för tillverkning av fiberskivor i industriell skala.

Fakta om projektet

Projektledare
Reza Hosseinpourpia
Övriga projektmedlemmar
Marta Kaliszewicz, Andreas Stephan, Sheikh Ali Ahmed
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, SLU, IKEA Industry AB och SunPine AB, Sverige; Lawter Maastricht BV, Nederländerna
Finansiär
Vinnova, strategiska innovationsprogrammet BioInnovations utlysning "Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter", våren 2023
Tidsplan
1 juni 2023–30 nov 2025
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Tallolja är en biprodukt från kraftmassan och används främst för att producera biodiesel, torkoljor, tvålar, smörjmedel, linoleum, färger och lacker. Talloljebeck är en biprodukt från raffineringsprocessen och används som bindemedel i cement och som emulgeringsmedel i asfalt.

TallBoard-projektet syftar till att skapa en ny värdekedja för bioraffinering av skog genom att ersätta det fossilbaserade syntetiska paraffinvaxet med en hydrofob formel som härrör från talloljebeck i fiberskivor i industriell skala. Projektet förutser uppskalningspotentialen för formlerna för tillverkning av fiberskivor i fullskaliga industriella miljöer genom att ta itu med de relevanta tekniska, marknads- och hållbarhetsaspekterna och därmed sikta på att nå TRL7, MRL5 och SRL5.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forest Products och Kunskapsmiljö Linné Avancerade material och Grön hållbar utveckling.

Medarbetare