träfiberskivor, en som svällt och en som inte svällt

Projekt: Talloljebaserad vattenavvisande mixtur för industriella träfiberskivor

Syftet med detta projekt är att utveckla, validera och demonstrera hydrofoba mixturer baserade på talloljefraktioner för industriell tillverkning av träfiberskivor.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Reza Hosseinpourpia, Wen Jiang
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IKEA Industry AB och SunPine AB, Sverrige; Lawter Maastricht BV, Nederländerna
Finansiär
Vinnova, Hypotesprövning steg 2 inom Bioinnovation vår 2020
Tidsplan
1 maj 2020–30 apr 2022
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

För att hantera ökad medvetenhet hos konsumenter, lagkrav och larm om klimatförändringar krävs innovativa framsteg inom produktionen av träpanel. Detta för att minska fossilberoende, utsläpp av växthusgaser och negativa hälsoeffekter av formaldehyd, som används i nuvarande bindemedel.

Syftet är att utveckla, validera och demonstrera hydrofoba mixturer baserade på talloljefraktioner för industriell tillverkning av träfiberskivor. Detta enligt en strategi mot en mer cirkulär ekonomi, genom att möjliggöra för talloljekonverterande företag att ta tillvara biprodukter till tillämpningar med bättre ekonomiska marginaler. Förnybara mixturer som är ekonomiskt hållbara och har bättre prestanda kommer att öka konkurrenskraften och hållbarheten för möbelprodukter.

I detalj syftar projektet till att åstadkomma flera framsteg jämfört med idag. Det ska ta itu med alla tekniska, marknadsmässiga och hållbarhetsrelaterade utmaningar när det gäller att utnyttja talloljebaserade vattenavvisande medel i tillverkningen av träfiberskivor (TRL3 till 6, MRL 1 till 2, SRL 1 till 2) för att få till stånd flera förbättringar jämfört med nuläget. Några exempel är en mer hållbar produktion genom att ersätta petroleumbaserade kemikalier (paraffinvax), bättre vattenbeständighet hos möbelkomponenter, samt möjligheter att minska mängden urea-formaldehydharts, vilket förväntas minska produktionskostnaderna och koldioxidavtrycket för från produkten.

Följande företag i branschen, som representerar några av de mest kända aktörerna i värdekedjan, har en central roll i processen för att integrera de utvecklade koncepten i nuvarande industristruktur: ett talloljebioraffinaderi (SunPine), ett företag specialiserat på hartskemi och emulgeringsteknik (Lawter) och en tillverkare av träpaneler och möbler för masskonsumtion (IKEA Industry).

Medarbetare