Läkare mäter en patients bukomfång

Projekt: Tarmflorans sammansättning och matsmältning av animaliska livsmedel

Syftet med detta projekt är att jämföra tarmflorans effekt på TMAO-halten i blod och urin efter måltider av ägg och kött hos personer med eller utan metabolt syndrom.

Fakta om projektet

Projektledare
Cornelia Witthöft
Övriga projektmedlemmar
Mohammed Hefni, Torbjörn Lennqvist, Annelie Franzén-Eriksson, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Crafoordska stiftelsen
Tidsplan
November 2022 - maj 2023
Ämnen
Livsmedelsvetenskap (institutionen för kemi och biomedicin, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Livsmedelsvetenskap

Mer om projektet

Tarmen med dess mikroorganismer - tarmfloran - har stor betydelse för hälsan. Skillnader i tarmflorans grupper av bakterier kan förklara individuella skillnader vid matsmältningen. Genom en kost rik på rött kött, ägg och mejeriprodukter bildas genom tarmfloran ett ämne som kallas trimetylamin-N-oxid (TMAO) som kan mätas i blod och urin. TMAO har nyligen kopplats till olika välfärdssjukdomar, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar. Flera studier på människor visar tarmflorans avgörande roll vid bildandet av TMAO. Det är också känt att bakterieflorans sammansättning hos personer med metabolt syndrom skiljer sig avsevärt jämfört med personer utan metabolt syndrom.

Metabolt syndrom är en kombination av minst 3 av följande kriterier:

  • övervikt (BMI >29)
  • ökat bukomfång (>102 cm hos män, >88 hos kvinnor)
  • ökat fasteblodsocker
  • blodfettsrubbningar
  • högt blodtryck (>130/85), eller medicinering mot förhöjt blodtryck

Syftet med detta projekt är att jämföra tarmflorans effekt på TMAO-halten i blod och urin efter måltider av ägg och kött hos personer med eller utan metabolt syndrom.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Livsmedelsvetenskap.

Vill du delta i studien?

Vi söker just nu cirka 30 nya försökspersoner mellan 18 och 65 år, 20 personer med och 10 personer utan metabolt syndrom, som inte röker, inte har en kronisk sjukdom (t ex diabetes) och inte följer en vegetarisk kost.

Vem kan delta i studien?

Personer mellan 18 och 65 år, med eller utan metabolt syndrom, som inte röker, inte har en kronisk sjukdom (t ex diabetes) och inte följer en vegetarisk kost kan delta. Observera att vi söker personer som inte regelbundet äter probiotika (kostsupplement från apoteket, dofilus mjölkprodukter, shots mm).

När, hur och var genomförs studien?

Studien kommer att pågå under hösten/vintern 2022 till våren 2023. Vi ber dig som deltar att vid 3 tillfällen komma på fastande mage till Linnéuniversitetets hälsomottagning i Kalmar.

Första tillfället är screeningen som tar cirka 1 timme. Därefter följer 2 testdagar som tar cirka 7 timmar vardera.

Under screeningen och testdagarna tas blodprover för analys. Vid screeningen får du även med dig en specialbehållare för att kunna ta ett avföringsprov. Avföringsprovet går bra att göra hemma någon dag inför första testdagen. Under de två testdagarna får du äta en testmåltid bestående av antingen ägg eller köttbullar. Du får under dessa dagar lämna ett antal urinprov och ta 5 blodprover under 6 timmar. För att underlätta blodprovstagningen lägger en sjuksköterska en ven-kanyl i armvecket.

För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig forskare Cornelia Witthöft, tel: 0480 446310 el 072 5295810, e-post cornelia.witthoft@lnu.se,  Mohammed Hefni, tel: 0480 446130 el 072 5949410, e-post: mohammed.hefni@lnu.se, institutionen för kemi och biomedicin, besöksadress: Vita, Linnéuniversitetet, Norra Kajplan 6, 39231 Kalmar.