elev med lärare hanterar elektronikkonstruktion

Projekt: Teaching computational thinking with digital devices (TACTIDE)

Detta projekt handlar om stöd och befogenhet för lärare att integrera strategier för problemlösning med hjälp av digitala enheter, inom såväl vanlig som projektbaserad undervisning och inlärning.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Marcelo Milrad
Övriga projektmedlemmar
Marc Jansen, Ali Hamidi
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Hochschule Ruhr West, Tyskland (koordinator); Open University och Delft University of Technology, Nederländerna
Finansiär
Erasmus+-programmet, EU-kommissionen
Tidsplan
Nov 2018–okt 2021
Ämne
Medieteknik (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
https://en.hochschule-ruhr-west.de/research/research-in-faculties/institute-of-computer-science/forschung-projekte/tactide

Mer om projektet

Detta projekt handlar om stöd och befogenhet för lärare att integrera strategier för problemlösning med hjälp av digitala enheter, inom såväl vanlig som projektbaserad undervisning och inlärning. Projektet begränsar sig inte till ett specifikt ämne, utan omfattar uttryckligen olika ämnen för att åtfölja digitalisering i skolor och för att ta färdigheter i problemlösning närmare alla elever med hjälp av digitala verktyg. På så sätt tas studenter som inte redan hanterar detta tema genom sina val av ämnen i beaktande.

Det finns ett stort behov av kompetenser som hör det tjugoförsta århundradet till, liksom tillhörande färdigheter som datalogiskt tänkande. Detta kräver ett digitalt skifte i vår bildning för att förbereda morgondagens arbetare för framtidens nya krav. Därför måste undervisningen och integreringen i skolan av kompetenser som hör det tjugoförsta århundradet till omedelbart stärkas. För att nå detta mål är det klokt att börja genom att främja digitala färdigheter som är nödvändiga i en värld i utveckling.

Partnerna i projektet tar sig an detta utifrån aspekten att främja färdigheter i problemlösning med hjälp av digitala enheter (mikrokontroller) som Microbit, Calliope mini eller Arduino. I första skedet jämförs likheter och skillnader i de deltagande ländernas läroplaner och tillvägagångssätt. Därefter kommer pilotprojekt att utvecklas, implementeras och utvärderas inom länderna. I steget därpå kommer pilotprojekten att spridas och lärarna får möjlighet att utveckla egna projekt, vilka kommer att innehålla olika scenarier för undervisning och inlärning.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Computational Thinking and Coding Skills in Schools (CoCoS) och kunskapsmiljön Digitala transformationer.

Medarbetare