cushions with equality messages

Projekt: Teknisk och naturvetenskaplig utbildning på lika villkor

Detta projekt möter utmaningen att ge elever – oberoende av kön, social bakgrund eller etnicitet – förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig teknikrelaterad utbildning. Projektet bidrar till ökad demokratisering av gymnasial och eftergymnasial utbildning, men även till demokratisering av gymnasieskolan i sig.

Det här projektet avslutades i augusti 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Mirka Kans
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Lars Håkansson, Björn Citrohn, Johan Boström
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, BTH, Teknikum i Växjö, Katedralskolan i Lund, GoTech, OptiWay och National Instruments
Finansiär
Vinnova
Tidsplan
19 nov 2018–25 aug 2019
Ämnen
Systemekonomi och maskinteknik (Institutionen för maskinteknik, Fakulteten för teknik); NT-didaktik (Institutionen för fysik och elektroteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Detta projekt syftar till att göra experimentell utrustning tillgänglig för alla, överallt. Vår lösning är konceptet "flipped laboratory", ett distansstöd i form av fjärrstyrda laboratoriemiljöer med riktiga fysiska experiment, via dator och smarttelefon, samt undervisningsinnehåll för gymnasiekurser som är laboratorieintensiva och/eller tekniska till sin art, och där elever i dagsläget inte alltid deltar på samma villkor.

Lösningen utformas för att passa elever som läser naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på gymnasieskolan, samt elever som läser basår/bastermin vid ett lärosäte. Eleverna kan utföra laboratorier på distans som en förstärkning av ordinarie undervisning, vilket stärker det individuella lärandet. Vår lösning gynnar alla elever: distansbaserad teknikundervisning som stöd och komplement till den ordinarie undervisningen gör lärandet mindre platsberoende och stärker elevernas självkänsla vid teknikrelaterade lärmoment. En kritisk faktor är att lärare känner sig bekväma med och kan använda stödet effektivt, varför vi även fokuserar på gymnasielärares kompetensutveckling i tänkt lösning.

Den ökade demokratisering som projektet bidrar till leder till ökad jämställdhet och jämlikhet i den teknikrelaterade arbetsmarknaden, samt till att fler perspektiv representeras som skapar holistisk förståelse för utmaningar och lösningar.

I detta projektsteg analyseras förutsättningar och behov. Lösningen konkretiseras därefter och ett starkt projektkonsortium, som täcker de viktigaste aktörerna, byggs.

Medarbetare