mikroskopiska saker

Projekt: Termo-reversibla stärkelsebaserade lim för träpaneler (Tresa)

Detta projekt ska bedriva forskning om ett nytt sätt att utveckla biobaserade limsystem av stärkelse som ska kunna användas tillsammans med träpanel.

Fakta om projektet

Projektledare
Reza Hosseinpourpia
Övriga projektmedlemmar
Stergios Adamopoulos, Linnéuniversitetet
Arantxa Eceiza, University of the Basque Country, Spanien
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; University of the Basque Country, Spanien
Finansiär
Forskningsrådet Formas (Formas årliga öppna utlysning – framtidens forskningsledare, 2018)
Tidsplan
1 jan 2019–31 dec 2021
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Omvandlingen av stärkelse till förnyelsebara lim ger många fördelar för träpanelindustrin. Det beror inte bara på dess tillgänglighet och låga pris, utan även på den växande miljömedvetenheten vad gäller formaldehydbaserade lim. Ytterligare fördelar går att finna i den högre återvinningsgraden hos träpanel.

Användningen av stärkelsebaserade lim är dock fortfarande begränsad till laboratorieskala på grund av brister i bindningsstyrka, lagringsstabilitet och vattentolerans. Ändå finns det ett ökande intresse för att använda stärkelsebaserade lim för industriellt trä. Därför är målet för detta projekt att utveckla en nyskapande forskning för att undersöka grundprinciperna för utveckling av termiskt, självreparerande, stärkelsebaserat lim och att utöka dess användning inom träkompositindustrin.

Medarbetare