Skiss

Projekt: The borders of humanity: Linnaean natural historians and the colonial legacies of the enlightenment

Om projektet

Projektledare
Linda Andersson Burnett
Övriga projektdeltagare
Bruce Buchan, Griffith University
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet och Griffith University
Finansiärer
Riksbankens Jubileumsfond
Tidplan
1 april 2016-31 dec 2019

Läs mer om projektet på projektets engelska sida.