The Lost Generation Corpus

Projekt: The lost generation corpus

”The Lost Generation” refererar till en generation av, i huvudsak amerikanska, författare som levde och arbetade i Europa under 1900-talets första hälft. Bland dem räknar vi bl.a F. Scott Fitzgerald och Ernest Hemingway.

Det här projektet arbetar i dagsläget mestadels med gruppen författare som var aktiva i Paris under 1920-talet, där Gertrude Stein myntade uttrycket ”The Lost Generation” när hon beskrev författarna som växte upp under, eller direkt efter, det första världskiget.

Projektet handlar om att skapa textsamlingar för författarna för att sedan, genom korpuslingvistiska metoder, utforska deras utbyte av stil och individuella språkliga utveckling. Resultaten kan sedan sättas i en historisk såväl som teoretisk kontext för att besvara frågor om gestaltning, världsbild och förändringar i författarperspektiv.

Fakta om projektet

Projektledare
Daniel Ocic Ihrmark
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Ämne
Litteraturvetenskap, datalingvistik, historia (Institutionen för språk, Fakulteten för konst och humaniora)

Läs mer om projektet på den engelska sidan