flyktingar i kö

Projekt: The refugee crisis in Europe: Modelling humanitarian logistics

Detta projekt har sin grund i flyktingkrisen 2016, som utmanande de europeiska ländernas förmågor att ta emot och ta hand om flyktningar. Målet är ett expertsystem som kan ge rekommendationer om hur man optimerar användningen av befintliga resurser för flyktingar på ett bra sätt.

Detta projekt avslutades 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
L M M Royakkers, Eindhoven University of Technology, Nederländerna
Projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Darek Haftor, institutionen för informatik
Deltagande organisationer
ARP, NOVA Instituut, Prisma, Eindhoven University of Technology, alla Nederländerna; Gunilla Bradley center för digitala affärer, Linnéuniversitetet; North-West University, Sydafrika
Finansiär
NWO, Nederländerna
Tidsplan
2017-2019
Ämne
Informatik (institutionen för informatik, fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektet The refugee crisis in Europe: Modelling humanitarian logistics finansieras huvudsakligen av den nationella forskningsorganisationen NWO i Nederländerna. Det fokuserar på de logistiska svårigheter som uppstår när stora mängder flyktingar kommer till ett land.

Förra årets flyktingkris utmanande flera europeiska länders förmågor att ta emot och ta hand om flyktningar. Den typen av påfrestningar på transport, boende och annan resurstillgänglighet skapar behovstoppar som inte är jämnt fördelade över tid och plats. De resurser som behövs finns inte tillgängliga i rätt tid och människor lider, samtidigt som det är svårt att förutse och planera för denna typ av situationer. Frågan här är hur man kan använda befintliga resurser på ett sätt som erbjuder större flexibilitet och tillgänglighet och därigenom bidrar till en positiv hantering av behovstopparna, utan att tillföra mängder av nya resurser.

Ett planerat resultat från detta projekt är ett expert-informationssystem som tillhandahåller rekommendationer för hur man optimerar användningen av befintliga resurser för flyktingar på ett sätt som tillvaratar de etiska normerna hos de olika intressenterna.

Projektet leds av dr L M M Royakkers från Eindhovens tekniska universitet och inkluderar ett team av experter på deltid, samt två postdoktorer på heltid. Den ena av dessa kommer att fokusera på de tekniska lösningarna och den andra på de etiska konsekvenserna av de utmanande situationerna och de erbjudna lösningarna. Projektet är planerat att pågå i två år, med början i april 2017.

Experter från Gunilla Bradley center för digitala affärer vid Linnéuniversitetet kommer att bidra med kunskap om hur digitala teknologier kan användas på bästa kostnadseffektiva sätt i en given situation.

Bild: CC-BY-SA-4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_line_of_Syrian_refugees_crossing_the_border_of_Hungary_and_Austria_on_their_way_to_Germany._Hungary,_Central_Europe,_6_September_2015.jpg