Avfallsbrand

Projekt: Tidig upptäckt av djupt sittande avfall och biobränslebränder genom innovation

På grund av den ökande mängden avfall blir bränder mer och mer akuta problem på många håll i världen. Projektet är avsett att hantera problemet med avfalls- och biobränslebränder genom tidig upptäckt av sådana händelser.

Fakta om projektet

Projektledare
Asim Ibrahim
Övriga projektmedlemmar
Lunds universitet:
Torleif Dahlin, Dan Madsen och Simon Rejkjär
Deltagande organisationer
Lunds universitet
Finansiär
Åforsk
Tidsplan
1 Nov 2021 - 31 Juli 2023
Ämnen
Ekologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Environmental Science and Engineering group (ESEG), Bioresursteknik
Kunskapsmiljö Linné
Avancerade material

Mer om projektet

På grund av den ökande mängden avfall blir bränder mer och mer akuta problem på många håll i världen. Sverige är återvinningsledande i världen och idag går en försumbar mängd avfall till deponi. Avfalls- och återvinningsindustrin är en etablerad idag men fortfarande är detta en relativt ung bransch som står inför flera tekniska och forskningsinriktade utmaningar. En av de allvarliga farhågorna relaterade till avfall, återvinningsbart material och biobränsleindustrin är risken för spontana bränder. Projektet är avsett att hantera problemet med avfalls- och biobränslebränder genom tidig upptäckt av sådana händelser.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Environmental Science and Engineering group (ESEG) och i Bioresursteknik