En kontaktvinkelanalys av träkomposit - en droppe som kommer till träytan.

Projekt: Tillämpning av förnybara hydrofoba formuleringar för tillverkning av träkompositskivor

Projektet syftar till att utöka kompetensen och överföra kunskap mellan den akademiska världen och träindustrin för att öka effektiviteten hos biobaserade tillsatser och lim för tillverkning av hållbara träkompositpaneler.

Fakta om projektet

Projektledare
Reza Hosseinpourpia
Övriga projektmedlemmar
Thomas Walther
Deltagande organisationer
Linnaeus University, IKEA of Sweden AB, IKEA Industry AB
Finansiär
Vinnova (Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte för en hållbar industri, 2022)
Tidsplan
18 November 2022–17 November 2023
Ämne
Skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Trämöbelindustrin har ett starkt intresse av att minska sitt beroende av fossilbaserade material. Detta beror inte bara på den eskalerande globala krisen för fossilbaserade källor utan också på alarmerande klimatförändringar och strängare lagstiftning om användning av cancerframkallande råvaror. Att använda miljövänliga tillsatser och lim från förnybara resurser är dock en utmaning på grund av frågor som främst rör deras prestanda, kostnad och lämpliga funktionalitet.

Detta projekt syftar till att utveckla och utvidga kunskapsöverföringen mellan den akademiska världen och industrin för att utforska de optimala förutsättningarna för tillämpningen av den nyutvecklade förnybara hydrofoba formuleringen för produktion av träkompositskivor.

Projektet är en del av forskningsområdet Skog och trä.