vindkraftverk och solpaneler

Projekt: Tillförlitlighetsoptimering

I takt med ökad automatisering, elektrifiering och omställning till förnybar energiförsörjning uppstår höga kostnader i samband med driftstopp och oplanerat underhåll av system och deras komponenter. Med detta som bakgrund ska det här projektet utveckla nya metoder för att minimera kostnaderna för planerat underhåll av ett system eller en komponent, under bivillkor om systemets förmåga att fungera felfritt.

Fakta om projektet

Projektledare
Karl-Olof Lindahl
Övriga projektmedlemmar
Björn Lindenberg, Jonas Nordqvist, Magnus Perninge, Roger Pettersson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
2020–
Ämnen
Matematik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
Elektroteknik (Institutionen för fysik och elektroteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Tillförlitligheten hos ett system handlar i grunden om ett systems förmåga att fungera utan fel. Ett viktigt sätt att öka tillförlitligheten hos ett system (eller en utrustning) är att utföra planerat underhåll. Detta kan i sig vara kostsamt.

Inom det här projektet fokuserar vi speciellt på att utveckla algoritmer inom förstärkningsinlärning, med syfte att schemalägga planerat underhåll till en minimal kostnad under bivillkoret att system uppfyller givna krav på tillförlitlighet.

I projektet utvecklar vi 

  • Modeller för tillförlitlighet
  • Skräddarsydda algoritmer för optimal schemaläggning av underhåll
  • Riskanalys

Projektet är en del av forskningen i forskningstemat AI och maskininlärning för optimering och operationsanalys.

Medarbetare