tjänsteman och arbetare som skakar hand

Projekt: Tillit i relationer mellan fack och arbetsgivare i Europa (True Europe)

Syftet med projektet är att utforska och förklara grunderna, formerna och effekterna av förtroende i relationer mellan arbetsmarknadens parter, på både lokal företagsnivå och sektornivå.

Fakta om projektet

Projektledare
Bengt Larsson
Övriga projektmedlemmar
Ylva Ulfsdotter Eriksson, Olof Reichenberg, Glenn Sjöstrand, Linnéuniversitetet
Marta Kahancová, Monika Martišková, Adam Sumichrast, CELSI, Slovakien
Margaret Heffernan, Aurora Trif, Eugene Hickland, Lisa van der Werff, DCU, Irland
Alina Popescu, Irina Ion, ASE, Rumänien
Mihail Arandarenko, Dragan Aleksic, UB-FE, Serbien
Inga Blaziene, Ramune Guobaite, Julija Moskvina, LCSS, Litauen
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Central European Labour Studies Institute (CELSI), Slovakien
Dublin City University (DCU), Irland
Bucharest University of Economic Studies (ASE), Rumänien
University of Belgrade (UB-FE), Serbien
The Lithuanian Centre for Social Sciences (LCSS), Litauen

Finansieras av Europeiska unionen

Finansiär
Europeiska kommissionen, projekt 101126483
Tidsplan
1 nov 2023–1 nov 2025
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Forskning pekar på att förtroende mellan arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter kan ha positiva effekter för både företag och anställda. Det saknas dock systematisk jämförande forskning inom EU om mekanismer bakom och effekter av tillit inom olika partsrelationssystem.

Syftet med det jämförande europeiska projektet True Europe är att identifiera och koppla samman förtroendets bestämningsfaktorer med förtroendes funktion och effekter i relationer mellan arbetsmarknadens parter. Vi ska utforska och förklara grunderna, formerna och effekterna av förtroende i relationer mellan arbetsmarknadens parter på både lokal företagsnivå och sektornivå.

Projektet är utformat som en systematisk jämförelse av tre sektorer (metall, transport samt bank och finans) i länder med olika system för arbetsmarknadsrelationer. En mixad metod-approach kommer att integrera kvalitativa studier i sju medlemsländer och ett kandidatland (AT, CZ, IE, LT, SE, SK, RO, RS), med kvantitativa analyser av befintliga datamängder. Detta gör det möjligt att producera generaliserbara empiriska resultat.

Projektet kommer att fokusera på nuvarande situation och utvecklingen av förtroende för anställning/partsrelationer avseende områdena:

  1. Digitalisering och användning av ny teknik på arbetsplatsen.
  2. Färdigheter och utbildning.
  3. Arbetsmiljö och säkerhet.

Detta möjliggör en förståelse av tillitens roll även i länder med underutvecklade löneförhandlingar, i vilka sådana områden som ligger bortom lönefrågor kan fungera som drivkrafter för förtroendeutveckling och i sin tur stärka kollektivavtalsförhandlingar på lång sikt.

Projektet leds från Linnéuniversitetet.

Medarbetare