experiment till havs

Projekt: Tillväxt och dödlighet bland pikofytoplankton i Östersjön

Pikofytoplankton är små men betydelsefulla organismer som utgör basen i den marina näringskedjan. Detta projekt studerar faktorer som påverkar tillväxt och dödlighet hos pikofytoplankton i Östersjön.

Fakta om projektet

Projektledare
Hanna Farnelid
Övriga projektmedlemmar
Javier Alegria, Elin Lindehoff, Christien Laber, Catherine Legrand
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
FORMAS; Crafoord Foundation
Tidsplan
1 Aug 2020 -
Ämne
Ekologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA)

Mer om projektet

Pikofytoplankton är de minsta fotosyntetiserande organismerna i havet (<2 µm i diameter). I Östersjön finns ett mycket stort antal pikofytoplankton representerade av organismgrupperna pikocyanobakterier och picoeukaryoter.

I detta projekt studeras dödlighet av pikofytoplankton till följd av betning och virusinfektion samt tillväxt av specifika underarter och preferens av kvävekälla för optimal tillväxt. Att förstå de faktorer som påverkar tillväxt och dödlighet hos pikofytoplankton är viktigt för kännedom om hur energi transporteras mellan olika organismgrupper i den marina näringskedjan samt för att förutse hur framtida förändringar i havsmiljön kan att påverka ekosystemet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA) och är kopplat till Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS). Det ingår också i Kunskapsmiljö Linné: Vatten.