mikroskop med mera

Projekt: Träets anatomi och identifiering

Detta projekt syftar till att förbättra laboratorieresurser för studenter på både grundnivå och avancerad nivå, liksom för forskare, för att ta itu med frågor som är relevanta inom områdena träets anatomi och studier av mikrostrukturer.

Fakta om projektet


Projektnamn
Träets anatomi och identifiering – praktisk kurs för fördjupad kunskapsutveckling och möjligheter
Projektledare
Sheikh Ali Ahmed
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Stiftelsen Seydlitz MP bolagen
Tidsplan
2 sept 2022–31 mars 2023
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Bland de olika program som erbjuds vid institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet är Skog och träteknik, högskoleingenjör ett av de mest unika. Programmet fokuserar på den tematiska värdekedjan från skog till färdiga träprodukter.

Ett annat är Skogskandidatprogrammet som är en skoglig utbildning som ges med olika inriktningar. Vissa av kurserna erbjuder utbildning i träegenskaper, men det saknas alltid systematiska kunskaper inom praktisk tillämpning av träets anatomi och träslagsidentifiering.

Denna grundläggande kunskap hjälper studenterna att utforska, identifiera och få förståelse för olika praktiska problem. Således föreslås en kurs i "träets anatomi och identifiering", där deltagarna får praktisk kunskap inom detta område. Kursen bygger på ett intensivt laboratoriearbete för studenten.

Utrustningen kommer också att användas i en preparandkurs för doktorander, samt göra det möjligt att starta en internationell sommarkurs i träets anatomi. Den kommer att medverka till att förbättra och stärka forskningsmiljön inom och mellan olika institutioner. Utrustningen kommer på detta sätt att öppna nya möjligheter både inom utbildning och forskning vid institutionen för skog och träteknik.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forest product area.