allmän projektbild

Projekt: Transnational living lab for active ageing

Hur kan vi förändra upplevelsen av att vara gammal och åldrande?

Detta projekt avslutades 2019.

Information om projektet

Deltagande organisationer
Transnational Living Lab for Active Ageing är ett initiativ mellan svenska och japanska forskarlag. De svenska partnerna är Linnéuniversitetet (projektägare), Johanneberg Science Park och The Bridge (ett strategiskt samarbete mellan Linnéuniversitetet och Ikea). De japanska partnerna är Tokyo University, Sumitomo Mitsui Banking Corporation och Municipality Kamakura.
Finansiärer
Vinnova och Japan Agency of Science and Technology
Tidsplan
2016-12-14–2019-03-31

Mer om projektet

Mer information om projektet finns på dess engelska sida.

Medarbetare