Solglasögon på trästam

Projekt: Trollsyn i hjärtmarkerna – konstnärlig forskning som vidgar vår föreställningsförmåga

Ett tvärvetenskapligt designprojekt som växer ur myllan i södra Sverige. Genom platsspecifikt hantverk och videoanimationer inspirerade av sagor och mytologi vill projektet utöka det formella fält som används för att skapa hållbara framtidsscenarier.

Fakta om projektet

Projektledare
Katarina Bonnevier, Konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET
Mariana Alves Silva, Konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET
Thérèse Kristiansson, Konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET
Övriga projektmedlemmar
Mathilda Tham, Linnéuniversitetet
Åsa Ståhl, Linnéuniversitetet
Christina Zetterlund, Linnéuniversitetet
Marie Carlsson, Madam snickeri
Magdalena Marano, Madam snickeri
familjen Bergström-Hartmann, Ormestorp gård
Karin Drake, animatör, curator och producent för REX Animationsfestival
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Sagobygden & Sagomuseet i Ljungby, Index - The Swedish Contemporary Art Foundation, Stockholm.
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
Januari 2021 - december 2023
Ämne
Design (Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet)
Webbplats
https://mycket.org/Troll-Perceptions-in-The-Heartlands-artistic-research-to-widen-our 

Mer om projektet

Hur kan vi hitta ett sätt att leva MED naturen istället för av den? Hur kan vi formge och bygga utan att förbruka? Vad kan folksagor och sägner lära oss om en smartare resursanvändning? Det är fokus i forskningsprojektet ”Trollsyn i hjärtmarkerna – konstnärlig forskning som vidgar vår föreställningsförmåga”, och det tar sin utgångspunkt i vår tids ohållbara resursanvändning.

Forskningsprojektet hämtar inspiration från folksagor och sägner om troll och andra mytologiska väsen, och tar avstamp i det post-humana forskningsfältet, kritiska ursprungsbefolkningsteorier och feminism. Syftet är att anknyta till en tid då människor levde närmare naturen och var underkastade naturens krafter. Och på så sätt påminna om metoder som fallit i glömska och få fatt i det vi ännu inte vet.

Projektet kommer utvecklas i glesbygdsområden i Östergötland och Småland – som medlemmarna i MYCKET kallar sina hjärtmarker. Utgångspunkten är Östgötaleden. Tanken är att utveckla miljöerna längs leden, berätta om platserna, bygga fysiska ting och skapa scenografier i naturen, allt utifrån vad man hittar i naturen och med inspiration från folktron.

Arbetet utförs i nära samarbete med snickare, skogsbrukare, hantverkare, konstnärer, teoretiker och animatörer, som har koppling till trakten. Närheten mellan landskap, människor och lokala verksamheter är viktig, eftersom vi vill pröva att hoppa över alla mellanled i processen från skog till färdig produkt, och inte använda sig av industrin. För att utveckla sina idéer och berättelser kommer de jobba med film och animeringar för spridning i digitala kanaler.

Centralt i projektet är att öka förståelsen för var olika material kommer ifrån, att skapa relationer till materialet istället för att använda det slentrianmässigt. Det handlar också om att ifrågasätta storstadsnormen inom design och arkitektur.

Bildäck i skogen