test av tryck av trä

Projekt: Tryck vinkelrätt fiberriktningen i korslimmade träprodukter

Syftet med detta projekt var att på ett bättre sätt kunna förutsäga och utnyttja träets egenskaper i träbaserade byggprodukter som korslimmat trä. En beräkningsmodell utvecklades som dels sparar tid och arbete, dels kan utnyttjas för produktoptimering.

Detta projekt avslutades 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Thomas K Bader
Övriga projektmedlemmar
Shaheda Tahmina Akter, Jan Oscarsson, Bertil Enquist
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds Tekniska Högskola
Finansiär
Formas
Tidsplan
Januari 2017–december 2019
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

En viktig forskningsfråga är att förstå sambandet mellan struktur och funktion i trä. Syftet är att på ett bättre sätt kunna förutsäga och utnyttja träets materialegenskaper i träbaserade byggprodukter som korslimmade trä. En datormodell som kan användas för att beskriva CLT-produkters beteende vid tryckbelastning vinkelrätt fiberriktningen kommer att utvecklas inom projektet. En sådan beräkningsmodell kan dels spara tid och arbete som annars skulle behövas för experimentell undersökning av träprodukter, dels utnyttjas för produktoptimering.

En deterministisk beräkningsmodell

Målsättningen med detta projekt är att utveckla en deterministisk beräkningsmodell som kan användas för att beskriva sambandet mellan det cylindriskt ortotropa beteendet hos materialet trä och den konstruktiva responsen hos korslimmade och ingenjörsmässiga träprodukter utsatta för tryck vinkelrätt fiberriktningen.

I projektet används en kombination av experiment och numeriska beräkningar i syfte att erhålla experimentell bekräftelse, validering och kalibrering av modellen. Ett avancerat system för deformationsmätning kommer att användas vid experiment för att visualisera och kvantifiera såväl årsringsstrukturens som lastdistributionens påverkan på deformationer och töjningar. Lokala spännings- och töjningsfält som erhålls av en kombination av tryckbelastning vinkelrätt fiberriktningen och en globalt påförd skjuvkraft kommer att undersökas.

Utvecklingen av en beräkningsmodell som baseras på indata av olika parametrar kommer att göra det möjligt att undersöka hur den globala responsen hos korslimmade träprodukter påverkas av lamellerna (till exempel antal, tjocklek och orientering), materialkarakteristiska (exempelvis årsringsmönster och lamellernas mekaniska egenskaper) och last- och upplagsförhållanden. Projektet förväntas således öka förståelsen för sambandet mellan CLT-produkters uppbyggnad och funktion. Därigenom kommer vetenskaplig kunskap om trämaterialets grundläggande mekaniska egenskaper att kunna utnyttjas på ett bättre sätt när det gäller utformning av hållbara träkonstruktioner.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Träbyggnadsteknik. Det omfattar även ett doktorandprojekt, Förband och tryck vinkelrätt fiberna i korslimmat trä.

Läs även pressreleasen om projektet (9 december 2016).

Medarbetare