Bilden visar ett övergångsställe med människor, fotograferat från ovan.

Projekt: Trygghetsmätningar

Undersökningar där allmänheten tillfrågas om utsatthet för brott, otrygghet och förtroende för polisen är viktigt i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Fakta om projektet

Projektledare
Peter Lindström och Niklas Roth
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet och Polismyndigheten
Finansiär
Centrum för polisforskning och utveckling (CPU), Polismyndigheten samt berörda Polisregioner
Tidsplan
Våren 2020–
Ämne
Polisvetenskap, Polisiärt arbete, Kriminologi (Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) har ingått ett forskningssamarbete med Polismyndigheten om lokala trygghetsmätningar. Den första mätningen genomfördes under våren 2020 i polisregion Stockholm. 

Varför lokala trygghetsmätningar?

  • Trygghetsmätningar är en form av dialog mellan invånarna och polisen – människor ges möjlighet att berätta om vilka problem som finns i området där de bor.
  • Resultat från mätningarna används som underlag i framtagandet av lokala lägesbilder och som ett verktyg i processerna med samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun.
  • Mätningarna används i uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder.

Forskningssamarbetet mellan Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) och Polismyndigheten är långsiktigt och syftar till att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.