allmän projektbild

Projekt: Turismutveckling efter pandemi

Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt studerar hur intressenter i besöksekonomin ur olika infallsvinklar hanterar den osäkerhet som den nuvarande COVID-19-pandemin orsakar på kort och lång sikt. Projektet stöds av Familjen Kamprads stiftelse och pågår i ett år fram till september 2021.

Läs mer på forskningsprojektets engelska sida.