illustration av nervbanor

Projekt: Tvetydig anaforisk referens i diskurs

I projektet undersöker vi med hjälp av EEG hur hjärnan processar anaforisk referens i realtid. Att konstruera diskursmodeller med deltagare och sedan referera till dem är en central del av språkprocessande, men fortfarande en process som vi inte fullt förstår. Genom projektet hoppas vi få bättre förståelse för språkets mentala struktur.

Fakta om projektet

Projektledare
Fredrik Heinat
Övriga projektmedlemmar
Eva Klingvall, Lunds universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet
Finansiär
Åke Wibergs stiftelse
Tidsplan
Juli 2020–juni 2021
Ämne
Psykolingvistik, lingvistik, engelska, svenska (Institutionen för språk, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

En mycket viktig funktion i språket är att etablera referens, det vill säga att koppla det lingvistiska uttrycket till det objekt eller fenomen som talaren avser. Det här är en central del av vår förmåga att bygga komplexa tolkningar av språklig kommunikation. För att guida lyssnaren i den här processen har talaren en uppsättning språkliga verktyg till hands, till exempel mdefinithet (en bok – boken) och, ännu viktigare, anaforiska pronomina (han/hon/den/det etc).

Vi vet ännu inte hur hjärnan fungerar för att etablera referens. I det här projektet utforskar vi därför de processer vi mentalt använder för att konstruera tolkningar av anaforiska pronomina. För att kunna se vad som händer i realtid när talare etablerar referens använder vi EEG, en metod som ger information om hjärnans aktivitet på en skala av millisekunder. Experimentdeltagarna läser meningar där referens är antingen lätt eller svår att etablera, samtidigt som deras hjärnverksamhet registreras.