Bild på Asim Ibrahim iklädd varselväst framför stora högar med avfall

Projekt: Undvika och begränsa avfallsbränder

Projektet handlar om att utveckla förmågan att hantera sopbränder hos Östersjöns länder.

Fakta om projektet

Projektledare
Muhammad Asim Ibrahim
Övriga projektmedlemmar
William Hogland, Linnéuniversitetet
Mait Kriipsalu, Estonian University of Life Sciences, Estland
Tsitsino Turkadze, Akaki Tsereteli State University, Georgien
Katarzyna Grzesik, AGH University of Science and Technology, Polen
Ruta Bendere and Dace Arina, The Waste Management Association of Latvia, Lettland
Gintaras Denafas, Kaunas University of Technology, Litauen
Vadym Nizhnyk, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Ukraine
Viktor Putrenko, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, National Technical University of Ukraine
Valeriy Mykhaylenko, Taras Shevchenko national university of Kyiv, Ukraine
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Estonian University of Life Sciences, Estland; Akaki Tsereteli State University, Georgien, AGH University of Science and Technology, Polen; The Waste Management Association of Latvia, Lettland; Kaunas University of Technology, Litauen; Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Ukraine; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, National Technical University of Ukraine; Taras Shevchenko national university of Kyiv, Ukraine.
Finansiär
Svenska Institutet
Tidsplan
1 Oktober 2022 – 31 December 2023
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

 

Mer om projektet

Avfalls- och återvinningsindustrin blomstrar runt om i världen. En av de allvarliga utmaningarna i olika steg av avfallsåtervinningskedjan (insamling, transport, lagring, återanvändning, återvinning) är risken för spontana bränder. Både frekvensen och intensiteten av avfallsbränder har ökat under de senaste decennierna.

Sammansättningen av avfallsfraktioner förändras ständigt. Varje dag måste avfallsföretag hantera nytt material med okända brandrisker. Färsk statistik visar att de bakomliggande orsakerna till hälften av avfallsbränderna är okända. Det finns mycket att lära av tidigare incidenter med avfallsbränder.

Ett ökat samspel och kunskapsutbyte mellan olika aktörer bland Östersjöländerna är nödvändigt för att komma till rätta med problemet med avfallsbränder, särskilt med tanke på att tusentals ton avfall handlas mellan Östersjöländerna varje år. Projektet är inriktat på utveckling av internationellt nätverk mellan olika aktörer och målet är att totalt sett öka regionens kapacitet att minska risken för avfallsbränder, förbättra avfallsindustrins hälso- och säkerhetsstandarder och att lära av varandras erfarenheter.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Environmental Science and Engineering Group (ESEG)

Medarbetare