kollage av olika tidningsutklipp

Projekt: Unga medborgare och nyhetskvalitet

I detta projekt undersöker vi vad unga medborgare letar efter i sina val av nyhetskällor, plattformar och format. Vi vill undersöka vilka parametrar unga människor använder sig av när de värderar kvalitet i relation till nyhetsjournalistik. En parameter som vi vill fokusera specifikt på är hur emotionella reaktioner på nyhetsinnehåll påverkar olika gruppers bedömning av uppfattad kvalitet avseende nyheter.

Fakta om projektet

Projektledare
Kristoffer Holt
Övriga projektmedlemmar
Mahitab Ezz El Din, Mats Wahlberg, Ari Nykvist, Renaud de la Brosse, Peter Dahlén
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Stiftelsen Barometern
Tidsplan
1 jan 2022 - 31 dec 2023
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, medieproduktion

Vill du delta i projektet?

Du som är mellan 18 och 25 år och bor i Sverige är välkommen att delta i forskningsprojektet. Anmäl dig här!

Mer om projektet

Medier med innehåll av hög kvalitet är centrala för ett fungerande modernt samhälle. I synnerhet är detta viktigt i relation till den yngre befolkningen. Vad som utgör kvalitet är dock fortfarande otillräckligt studerat. Särskilt saknas kunskap om kvalitet ur unga medborgares perspektiv.

I detta projekt undersöker vi:

  1. Hur unga medborgare ser på kvalitet i relation till nyheter
  2. Förhållandet mellan känslomässiga reaktioner och kvalitetsbedömningar
  3. Unga medborgares strategier för att hitta nyhetsinnehåll som de bedömer har hög kvalitet.

I projektet kombineras samtalsintervjuer, fokusgruppdiskussioner och biometriska publiktester för att belysa unga medborgares syn på och upplevelse av kvalitet i nyhetsjournalistik. De biometriska testerna utförs i laboratoriet Visualix vid Institutionen för medier och journalistik (MJ), Linnéuniversitetet i Kalmar.