Kollage

Anmälan och information inför deltagande i forskningsprojektet "Unga medborgare och nyhetskvalitet"

Vi söker dig som är 18-25 år för deltagande i en studie om hur unga svenska medborgare upplever nyheter idag. Här följer information gällande projektet och om vad deltagandet innebär. Anmäl ditt intresse genom att fylla i dina kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vad är poängen med projektet och varför ska jag delta?

I detta projekt undersöker vi vad unga medborgare letar efter i sina val av nyhetskällor, plattformar och format. Vi vill undersöka vilka parametrar unga människor använder sig av när de värderar kvalitet i relation till nyhetsjournalistik. En parameter som vi vill fokusera specifikt på är hur emotionella reaktioner på nyhetsinnehåll påverkar bedömningen av uppfattad kvalitet i nyheter.

Medier med innehåll av hög kvalitet är centrala för ett fungerande modernt samhälle. I synnerhet är detta viktigt i relation till den yngre befolkningen. Vad som utgör kvalitet är dock fortfarande otillräckligt studerat. Särskilt saknas kunskap om kvalitet ur unga medborgares perspektiv.

I projektet kombineras samtalsintervjuer, surveyundersökningar och biometriska publiktester för att belysa unga medborgares syn på och upplevelse av kvalitet i nyhetsjournalistik. De biometriska testerna utförs i laboratoriet Visualix vid Institutionen för medier och journalistik (MJ), Linnéuniversitetet i Kalmar. Huvudman (ansvarig organisation) för detta projekt är Linnéuniversitetet.

Vad händer under mitt deltagande i studien?

  • Under cirka en timme ställer vi en rad frågor till dig, ber dig att titta på olika nyheter medan vi mäter dina reaktioner och observerar hur du använder din telefon för att få tag på nyheter. Testerna sker då det passar dig i vårt medielaboratorium, Visualix, på Linnéuniversitetet i Kalmar.

  • Det är frivilligt att delta i studien och du kan avsluta deltagandet när som helst, utan att någon anledning behöver uppges.

  • Om du har frågor gällande ditt deltagande såväl innan som efter, kan du alltid vända dig till projektledaren, Kristoffer Holt: kristoffer.holt@lnu.se.

Vad händer med mina uppgifter?

Den som ansvarar för de uppgifter du lämnar till oss är Linnéuniversitetet och all information behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du kan när som helst, och utan kostnad, begära att alla uppgifter om dig eller ditt deltagande raderas. Testsessionerna kommer att spelas in och pseudonymiseras, transkriberas och analyseras uteslutande av projektets forskarteam.

Våra resultat presenteras främst i vetenskapliga publikationer och på ett sätt som innebär att inga personuppgifter förekommer. Du får mycket gärna ta del av resultaten - det är bara att kontakta oss.

Linnéuniversitetet har ett dataskyddsombud som du kan kontakta ifall du har frågor eller skulle vara missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter. Dataskyddsombudet kontaktar du via e-post: dataskyddsombud@lnu.se. Det går även att kontakta ansvarig tillsynsmyndighet: Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till projektledaren: Kristoffer Holt, professor, Institutionen för Medier & Journalistik, Linnéuniversitet. E-post: kristoffer.holt@lnu.se

Anmälan

1. Jag har tagit del av ovanstående information om studien
2. Jag samtycker till att delta i studien: "Unga medborgare och nyhetskvalitet"

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.