Manuekla Nilsson med kolleger

Projekt: Undervisning och forskningssamarbete med Universidad Javeriana i Colombia

Projektet omfattar regelbundet utbyte av lärare och studenter samt samarbete i forskning mellan två institutioner som delar ett antal gemensamma forskningsintressen, vid Universidad Javeriana i Colombia och Linnéuniversitetet.

Fakta om projektet

Projektledare
Manuela Nilsson
Övriga projektmedlemmar
Pedro Valenzuela, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Finansiär
SIDA (Linnaeus Palme Exchange Program)
Tidsplan
Projektet började 2014 och har sedan dess kontinuerligt fått finansiering (med årliga ansökningar)
Ämne
Freds- och utvecklingsstudier (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet bygger på en överenskommelse om samverkan och samarbete mellan Fakulteten för internationella relationer och statsvetenskap vid Universidad Javeriana i Bogotá, Colombia, och avdelningen för fred och utvecklingsstudier vid Linnéuniversitetet. Det omfattar regelbundet utbyte av lärare och studenter samt samarbete i forskning mellan två institutioner som delar ett antal gemensamma forskningsintressen.

Projektet stöder flera olika samarbetsområden (utbyte av studenter och lärare, utbyte av kunskaper och färdigheter, undervisningsmetoder, forskarhandledning, forskning etc) mellan båda institutionerna. Colombia är ett land som har upplevt en långvarig social konflikt och de colombianska studenter och lärare som deltar i utbytet har specifika erfarenheter och kunskaper om fredsbyggande och konfliktomvandling. Deras kunskaper kompletterar det mer generellt och geografiskt mycket mer utökade fokus på globalt fredsbyggande, samhällskonflikt utveckling och säkerhetsutmaningar i postkonfliktmiljöer och konfliktomvandling lärarlaget på Linnéuniversitetet har samlat ihop under många års arbete utomlands.

Forskningssamarbetet omfattar ämnen som hur man kan nå utveckling och säkerhet i fredsbyggande, militärens roll efter långvariga våldsamma konflikten och förhållandet mellan statens säkerhetsaktörer och civilbefolkningen.