ordmoln med "labor unions" som viktigaste ord

Projekt: Uppfattningar om hälsorisker hos arbetsmarknadens parter (HEROS)

I detta projekt analyseras hälso- och säkerhetsinterventioner rörande covid-19 från arbetsmarknadens partsorganisationer på både nationell och europeisk nivå, i syfte att identifiera effektiva sätt att förbättra skyddet för anställda.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Bengt Larsson
Övriga projektmedlemmar
Linda Hiltunen, Linnéuniversitetet; Barbara Bechter (projektledare), Durham University, och Manuala Galetto, Warwick University, England; Sabrina Weber, Hochschule Pforzheim, Tyskland; Dominik Owczarek och Inga Blaziene, Institute of Public Affairs (IPA), Warszawa, Polen
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Durham University och Warwick University, England; Hochschule Pforzheim, Tyskland; Institute of Public Affairs (IPA), Warszawa, Polen
Finansiär
Europeiska kommissionen
Tidsplan
1 sept 2021–31 aug 2023
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Den nuvarande covid-19-pandemin belyser vikten av större politisk samordning på nationell och europeisk nivå för att säkra och främja hälsosamma, säkra och välanpassade arbetsmiljöer. Det europeiska ramdirektivet om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (direktiv 89/391 EEC) garanterar minimikrav för hälsa och säkerhet för anställda i hela Europa, samtidigt som medlemsländerna har möjlighet att införa strängare åtgärder.

Pandemin har dock avslöjat luckor i hälsa och säkerhet på jobbet i nästan alla medlemsländer. Analyser av dödsfall som involverade covid-19-viruset efter yrke visade den högsta dödssiffran bland de lägst betalda arbetarna i icke-standardiserade anställningar. Generellt sett har tillväxten av mer flexibla arbetsförhållanden, underleverantörer, tillfälligt och hembaserat arbete och minskningen av fackföreningsmedlemskap underminerat både täckningen och effektiviteten av hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Direktivet om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet ålägger arbetsgivare att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att göra arbetet säkrare, och möjliggöra medarbetarnas delaktighet och samråd i hälso- och säkerhetsfrågor. Generellt sett uppnås bättre hälso- och säkerhetsskyddsresultat vid anställdas medverkan.

I detta projekt görs en flernivå-analys för att undersöka hälso- och säkerhetsinterventioner från arbetsmarknadens partsorganisationer på både nationell och europeisk sektorsnivå, i syfte att identifiera effektiva sätt att förbättra skyddet. Vi fokuserar särskilt på hur arbetsmarknadens parter i Tyskland, Italien, Litauen, Polen, Sverige och Storbritannien samordnar policyinsatser på nationell och europeisk sektorsnivå för att hantera hälso- och säkerhetsrisker inom sjukhus- och socialtjänstsektorerna.

Medarbetare