symbolisk bild på linnea

Doktorandprojekt: Upplevelser och effekter av en tidig närvaro vid akuta situationer i landsbygdsområden

Vid långa väntetider på ambulans ankomst krävs att andra aktörer kan garantera en tidig närvaro. Detta doktorandprojekt syftar till att beskriva såväl upplevelser som effekter av en tidig närvaro vid akuta situationer, oberoende yrkeskategori.

Fakta om projektet

Doktorand
Anders Svensson
Handledare
Carina Elmqvist, Bengt Fridlund och Kent Stening
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Vid långa väntetider på ambulans ankomst krävs att andra aktörer kan garantera en tidig närvaro. I Sverige har sedan början av 1990-talet delar av den kommunalt styrda räddningstjänsten larmats på så kallad I Väntan På Ambulansuppdrag (IVPA) vid tillfällen då ambulansens ankomsttid beräknas överstiga den tid som är beskriven i kvalitetsmålen för respektive ambulansverksamhet. På senare tid har det inom enskilda kommuner även larmats ut hemsjukvårdssjuksköterskor på IVPA-uppdrag.

Doktorandprojektet syftar till att beskriva såväl upplevelser som effekter av en tidig närvaro vid akuta situationer, oberoende yrkeskategori.

Projektet är en del av forskargruppen Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA) och ingår i forskningsområdet Interprofessionell samverkan och sambruk vid akut omhändertagande.