Man som pekar på ett berg i soluppgång

Projekt: Uppmärksamhet för miljömedelanden med hjälp av sociala ledtrådar i kontext av turism – en experimentell undersökning

Ett projekt om social uppmärksamhet, turism och miljömeddelanden.

Fakta om projektet

Projektledare
Miralem Helmefalk
Övriga projektmedlemmar
Stephan Reinhold, Marianna Strzelecka, Mats Wahlberg
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Kunskapsmiljö Linné: Hållbar turism (KEST) – en spirande kunskapsmiljö
Tidsplan
1 jun 2023 – 31 dec 2024
Ämne
Turismvetenskap (nstitutionen för marknadsföring och turismvetenskap, Ekonomihögskolan) & medieproduktion och journalistik (Institutionen för medier och journalistik, Fakulteten för konst och humaniora)
Webbplats
Lnu.se/kest

Mer om projektet

Syftet med projektet är att förstå hur individer uppmärksammar miljömedelanden. Vi studerar social uppmärksamhet och dess komponenter för att undersöka hur detta fungerar i olika sammanhang, exempelvis i förhållande till pekning och pilar, och när deltagarna är i rörelse eller väntar. Vårt mål är att utforska detta genom flera experiment som undersöker och förklarar hur vi kan rikta turisters uppmärksamhet mot miljövänliga budskap.