Allé av träd vid vattnet

Projekt: Urban Tree Guard - Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity

Syftet med projektet är att genom ett internationellt samarbete mellan forskare och andra intressenter utveckla och rekommendera vetenskapsbaserade, socialt acceptabla och harmoniserade strategier och tekniska lösningar som kan skydda stadsträden och omgivande skogar mot nya skadegörare, framför allt insekter och svampar.

Fakta om projektet

Projektets fullständiga titel
CA20132 - Urban Tree Guard - Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity (UB3Guard)
Projektledare

Johanna Witzell
Övriga projektmedlemmar
Ingela Åberg, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet samt cirka 220 medlemmar från 140 organisationer i 42 länder (https://www.ub3guard.eu/members)
Finansiär
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Tidsplan
26 oktober 2021 – 25 oktober 2025
Ämne
Skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)
Webbplats
https://www.ub3guard.eu/

Mer om projektet

Grön infrastruktur, inklusive tätortsnära skogar, har föreslagits av Europeiska kommissionen som en strategi för att stödja klimatanpassningen och hållbar utveckling i stadsområden där över 70 % av EU:s befolkning bor.

Oroväckande nog hotas den gröna infrastrukturen och särskilt dess karaktäristiska element, träd, i allt högre grad av främmande skadegörare (insekter och skadesvampar) som införs via handel och transporter. I en ny miljö kan dessa skadedjur bli invasiva, orsaka förödande miljömässiga och ekonomiska förluster och även hota unika kulturella värden som är kopplade t ex till veteranträd. Det nuvarande biosäkerhetsystemet lyckas inte fånga upp främmande skadedjur som ofta också drar nytta av det förändrade klimatet.

Nya verktyg och bättre integration av olika kunskapspooler behövs akut för att stödja bättre biosäkerhet i urbana miljöer. Detta projekt, finansierat av COST (European Cooperation in Science & Technology), kommer att sammanföra ett paneuropeiskt och internationellt nätverk av forskare och intressenter för att möta denna utmaning.