skolbarn som experimenterar

Projekt: Utbildning, lärande, forskning (ULF)

Utbildning, lärande, forskning är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen med start 2017. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Hanna Palmér
Övriga medlemmar i intern styrgrupp
Katarina Herrlin, Olof Engblom, Anna Bengtsson, Växjö kommun; Daniel Hjertqvist, Nybro kommun
Deltagande organisationer
Lokalt: Linnéuniversitetet, Nybro, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Oskarshamn, Karlskrona, Växjö, Alvesta, Lessebo, Ljungby och Älmhult
Nationellt: 25 lärosäten
Finansiär
Regeringen
Tidsplan
2017–2024
Webbsida
www.ulfavtal.se

Mer om projektet

Utbildning, lärande, forskning (ULF) ska utveckla och pröva långsiktiga samverkansmodeller. Exempel på samverkansmodeller kan vara:

  • Att etablera forskningsmiljöer hos både huvudman och lärosäte, där lärare och forskare träffas för att gemensamt formulera forskningsfrågorna.
  • Att forskare och lärare bedriver utvecklings- och/eller forskningsprojekt tillsammans.
  • Att genom så kallade delade tjänster skapa förutsättningar för disputerade lärare och skolledare att ha både forskning och undervisning i sin tjänst.
  • Att lärosäten kan utveckla möjligheter för forskare att arbeta både på lärosätet och hos skolhuvudmannen.
  • Att utöka samverkan med lärarutbildningen, till exempel genom att tydligare forskningsintegrera utbildningen och verksamhetsförlagd utbildning, eller att studenternas självständiga arbete (examensarbete) kan länkas till praktiknära forskning och skolutveckling utifrån vetenskaplig grund.

På Linnéuniversitetet har vi valt att arbeta med ULF tillsammans med de huvudmän som medverkar i vår verksamhetsintegrerade grundlärarutbildning.

Aktuella delprojekt inom ULF

Uppsatser 2021

Lärarstudenters uppsatser hyllades

Den 3 juni 2021 genomfördes en digital presentation av uppsatser som har skrivits inom grundlärarprogrammet/verksamhetsintegrerad profil (VI-profil), Kalmar samt inom grundlärarprogrammet, Växjö.

På förmiddagen presenterade studenterna, inriktning fritidshem sina arbeten inom det fritidspedagogiska området. På eftermiddagen var det studenter, inriktning förskoleklass-åk 3 och åk 4-6 som presenterade sina självständiga arbeten inom ämnena svenska, matematik, engelska och naturorienterande ämnen/teknik.

Stipendier för bästa praktikutvecklande uppsats delades ut

Avslutningsvis hölls en gemensam digital avslutning för våra nya lärare. Då delades också VI-kommunernas pris för ”bästa praktikutvecklande uppsats” ut. Lärare ute på våra VI-skolor har utgjort jury, de har läst, värderat och valt ut prisbelönta arbeten som alldeles säkert kommer att sätta spår ute i skolans verksamheter.

Se film från stipendiaternas presentationer

Stina Andersson, Kalmar (inriktning åk 4-6): Damned if you do, damned if you don´t. En litteraturstudie om användningen av förstaspråket i engelskundervisningen på mellanstadiet.

Ida Lindstedt och Stina Lindqvist, Kalmar (inriktning Fk-åk 3): Att lära sig skriva. En jämförande studie av elevtexter skrivna i årskurs 3 efter två olika undervisningsmetoder.

Elin Karlsson och Rebecca Pontán, Kalmar (inriktning fritidshem) fick också pris för sitt arbete “Elevinflytande är väl när det flyter på?”. Ett utvecklingsinriktat arbete om att synliggöra elevinflytande i fritidshemmet.

Felicia Newman Hedin &Malin Benzein, Växjö (inriktning fritidshem): Specialpedagogik, ”en naturlig del i vår pedagogiska verksamhet”, En kvalitativ studie utifrån fritidslärares resonemang.

Hanna Löfqvist & Malin Hermansson, Växjö (inriktning åk F-3): ”Begåvade elever ska också få utvecklas”. En empirisk studie om lärares erfarenheter av matematiskt begåvade elever i åk F-3

Jennifer Sandberg & Kajsa Nyberg, Växjö (inriktning 4-6) fick också pris för sitt arbete Digitalt skrivande respektive skrivande för hand i svenskundervisningen på mellanstadiet.