skolbarn som experimenterar

Projekt: Utbildning, lärande, forskning (ULF)

Utbildning, lärande, forskning är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen med start 2017. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Hanna Palmér
Övriga medlemmar i intern styrgrupp
Katarina Herrlin, Olof Engblom, Anna Bengtsson, Växjö kommun; Daniel Hjertqvist, Nybro kommun
Deltagande organisationer
Lokalt: Linnéuniversitetet, Nybro, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Oskarshamn, Karlskrona, Växjö, Alvesta, Lessebo, Ljungby och Älmhult
Nationellt: 25 lärosäten
Finansiär
Regeringen
Tidsplan
2017–2024
Webbsida
www.ulfavtal.se

Mer om projektet

Utbildning, lärande, forskning (ULF) ska utveckla och pröva långsiktiga samverkansmodeller. Exempel på samverkansmodeller kan vara:

  • Att etablera forskningsmiljöer hos både huvudman och lärosäte, där lärare och forskare träffas för att gemensamt formulera forskningsfrågorna.
  • Att forskare och lärare bedriver utvecklings- och/eller forskningsprojekt tillsammans.
  • Att genom så kallade delade tjänster skapa förutsättningar för disputerade lärare och skolledare att ha både forskning och undervisning i sin tjänst.
  • Att lärosäten kan utveckla möjligheter för forskare att arbeta både på lärosätet och hos skolhuvudmannen.
  • Att utöka samverkan med lärarutbildningen, till exempel genom att tydligare forskningsintegrera utbildningen och verksamhetsförlagd utbildning, eller att studenternas självständiga arbete (examensarbete) kan länkas till praktiknära forskning och skolutveckling utifrån vetenskaplig grund.

På Linnéuniversitetet har vi valt att arbeta med ULF tillsammans med de huvudmän som medverkar i vår verksamhetsintegrerade grundlärarutbildning.

Aktuella delprojekt inom ULF

Studenters populärvetenskapliga presentationer