skiss över figurer med it-utrustning

Projekt: Utbildningsteknologi i grundskolan

Projektet syftar till att förändra lärares utbildningspraktik och förbättra elevers skolresultat. Detta ska ske med hjälp av datastyrt besluts- och analysstöd, systematisk kompetensutveckling och ett nära samarbete med lärare och skolledare samt företag inom området utbildningsteknologi (EdTech).

Fakta om projektet

Projektledare
Italo Masiello
Övriga projektmedlemmar
Mattias Davidsson, Kristina Holmberg, Zeynab Mohseni, Susanna Nordmark och John Rack, Linnéuniversitetet
Hanna Augustsson, Karolinska institutet
Dean Fixsen, Active Implementation Research Network (AIRN), USA
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Binogi (Studi), Natur & Kultur (Digilär), NE, Utbildningsförvaltningen vid Växjö kommun, Västerviks kommun, Nybro kommun och Mönsterås kommun
Fler kommuner och skolor är under rekrytering och fler är välkomna att anmäla sig. Kontakta italo.masiello@lnu.se för mer information.
Finansiär
Forte, Implementeringsforskning 2020–2025
Växjö kommun, 2020–2024
Tidsplan
1 jan 2021–31 dec 2030
Ämne
Utbildningsteknologi (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Film: Om projektet Utbildningsteknologi i grundskolan

Projektet är en del av forskningen i kunskapsområdet EdTechLnu och tillhör ämnet utbildningsteknologi.

Medarbetare