Linnéablommor

Projekt: Utnyttja synergier och balansera avvägningen mellan djuprenoveringsåtgärder och utfasning av fossila bränslen från fjärrvärmesystem

Denna forskning kommer att analysera synergieffekter, komplementaritet eller konkurrens mellan fjärrvärmemarknaden och djuprenoveringar av småhus i Växjö, Kalmar (Sverige), och Ålesund (Norge), och kommer att föreslå olika samarbetsstrategier.

Fakta om projektet

Projektledare
Brijesh Mainali  
Övriga projektmedlemmar
Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet, Amin Moazami, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds universitet, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, AugmentCity, Klimatfastigheter Småland AB, Villaägarna Kronoberg; Växjö Energy och Kalmar Energi
Finansiär
FORMAS - statligt forskningsråd för hållbar utveckling
Tidsplan
1 jan 2022 - dec 2025
Ämnen
Hållbar byggd miljö (institutionen för byggd miljö och energiteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Sustainable Built Environment Research (SBER)
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling

Mer om projektet

Det reviderade direktivet om energiprestanda för byggnader (EPBD) uppmanar medlemsländerna att söka en kostnadseffektiv balans mellan avkolning av värmetillförsel och förbättrad energieffektivitet i byggnader. Minskat energibehov på grund av energirenoveringar kan få affärsmässiga konsekvenser för fjärrvärmeföretag. Till exempel i stadsområden kommer energirenovering av fjärrvärmda byggnader att få affärsmässiga konsekvenser för biomassabaserade DH-företag. Utmaningarna kan vara mer uttalade med tanke på att den globala uppvärmningseffekten beräknas minska värmebehovet med 30 % i början av nästa sekel.

En marknadsstrategi måste göras som går längre än det traditionella tillvägagångssättet och med en vision om att konkurrera och samarbeta samtidigt med andra företag, det vill säga att forma nya samarbetsstrategier. Ett sådant samarbete behöver återspeglas i affärsmodellerna för att fjärrvärme- och renoveringsföretagen/OSS anpassar sig till det föränderliga energilandskapet. De flesta av de tidigare studierna har undersökt de enkelriktade effekterna av energieffektiviseringsåtgärder i byggnader på driften av DH-system. Dessa studier använde emellertid exogent definierade investeringsscenarier som kombinerar efterfråge- och utbudsalternativ. Ett holistiskt tillvägagångssätt krävs för att förstå synergi, komplementaritet och avvägning mellan åtgärderna, och visualisera resultaten och scenarioanalysen på stadsnivå med hjälp av en digital tvillingplattform.

Projektet syftar till att

  • Analysera synergier, komplementaritet eller konkurrens mellan djupa renoveringar och fjärrvärmemarknaden,
  • Analysera hur en balans mellan djuprenovering och fjärrvärmeinvesteringar skulle kunna göras för en hållbar framtid, och
  • Utveckla samarbetsbaserade affärsmodeller som kan vara win-win för de befintliga fjärrvärmeföretagen och renoveringsföretagen som utforskar miljömässigt och socialt värdeskapande utöver ekonomiskt värdeskapande.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER) och i Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling