Pressbild från föreställningen Älskade Araby. Tre människor ligger ner, man ser deras ansikten uppifrån. Foto: Andreas Omvik

Projekt: Utvärdering av medborgarscen på Regionteatern Blekinge Kronoberg

Regionteaterns stora satsning på att utveckla dokumentärteater, deltagarkultur och den regionala scenkonsten utvärderas under 2021. Utvärderingen görs i samarbete med forskargrupperna Centrum för kultursociologi och Plattform Migration.

Fakta om projektet

Projektledare
Malin Henriksson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun
Finansiär
Kulturrådet, regional kulturverksamhet
Tidsplan
1 jan 2021–31 dec 2021
Ämne
Statsvetenskap (Institutionen för statsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Medborgarscen är en satsning där Regionteatern Blekinge Kronoberg under tre år utvecklat metoder för att på nya sätt involvera samhället och publiken i sina produktioner. Teatern har i föreställningar som Hemma, Att se, Lust och Älskade Araby tolkat publikens egna historier, hittat nya vägar till publiken samt gjort Regionteatern till en scen för nya röster och perspektiv. Ambitionen är att arbeta med publikutveckling och estetisk innovation och att samtidigt ta sig an samhällsfrågor som inspirerar till dialog och nya samarbeten. Här har även Linnéuniversitetet involverats i till exempel föredrag, föreställningars eftersamtal samt gestaltning av forskning. Under 2021 utvärderas satsningen av Malin Henriksson i samarbete med Centrum för kultursociologi och Plattform Migration.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Centrum för kultursociologi, Plattform Migration och Kunskapsmiljö Linné: En ifrågasatt demokrati.