Projekt: Utvärdering av organisation och beslutsstöd som syftar till att ge optimal akutsjukvård för akut sjuka eller skadade patienter över 65 år

Doktorandprojekt: Utvärdering av organisation och beslutsstöd som syftar till att ge optimal akutsjukvård för akut sjuka eller skadade patienter över 65 år

Akutvård som utgår från den enskilda patientens behov ökar möjligheten för patienter 65 år eller äldre samt deras närstående att uppleva kontinuitet, trygghet och delaktighet.

Doktorand
Elin-Sofie Forsgärde
Övriga projektmedlemmar
Carina Elmqvist, Bengt Fridlund och Mattias Rööst
Deltagande organisationer
Region Kronoberg: Ambulansverksamheten, Vårdcentralen Alvesta, Äldre Hälsa Kronoberg
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
9 sept 2015-16 dec 2022
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och vårdvetenskap)

Mer om projektet

En positiv utveckling av medicinsk behandling och förbättrade socioekonomiska förhållanden ökar möjligheten för människor att leva längre. När andelen människor över 65 år ökar i befolkningen ökar även deras behov av akutvård. Hög ålder och multisjukdom gör den akuta bedömningen komplex. Akutsjukvårdens organisation snarare än patientens behov har länge styrt var patienter över 65 och äldre får akutvård. En konsekvens av detta är att patienter transporteras med ambulans till akutmottagning för vård som kunde ha tillgodosetts i patientens närmiljö. Vården på akutmottagning upplevs av patienter 65 år och äldre som fragmenterad och vårdmiljön stressande.

En tidig identifiering av patientens vårdbehov och organisationer som samarbetar öppnar upp fler vårdvägar och möjliggör tidigt beslut om optimal vårdnivå. Akutsjukvård som utgår från den enskilda patientens behov ökar möjligheten för patienter 65 år och äldre samt dess närstående att uppleva kontinuitet, trygghet och delaktighet. Inom akutvården pågår arbeten med nya beslutsstöd som syftar till att optimera patients vård utifrån vårdbehov. Forskning finns i begränsad omfattning. Kunskap behövs för att synliggöra vårdvägar för akut sjuka och skadade patienter och systematiskt undersöka erfarenheter beslutsstöd ur patienter, närstående och vårdpersonals perspektiv. Den aktuella forskningen kommer att bidra med en kartläggning av var patienter 65 år eller äldre ges, om detta har förändrats över tid samt hur olika beslutsstöd erfars av patienter, närstående och vårdpersonal.

Projektet är en del av forskningen i CISA - Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård