gaspannor i pannrum för ångproduktion

Projekt: Utveckling av en innovativ centrifugal­kondensations­skrubber

Projektet syftar till att optimera och demonstrera en tekno-ekonomisk lösning för att effektivt minska partikelemission, särskilt i submikrometerområdet, för medelstora biobränslepannor.

Fakta om projektet

Projektnamn
Utveckling av en innovativ centrifugalkondensationsskrubber för reduktion av partikelemission i medelstora anläggningar för förbränning av biomassa genom modellering och fullskaletestning
Projektledare
Leteng Lin
Övriga projektmedlemmar
Michael Strand, Wilhelm Johansson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, ITK Envifront AB, Enertech AB Osby Parca Division, Bioenergigruppen
Finansiär
KK-stiftelsen Hög 2019
Tidsplan
1 maj 2020–30 apr 2023
Ämne
Bioenergiteknik och energi- och miljöteknik (Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Biomassa används i allt högre grad över hela världen för att ersätta fossila bränslen med målet att reducera den globala uppvärmningen. Inom EU har biomassaförbrukningen ökat exponentiellt under de senaste decennierna.

Bioenergi stod för 24 % av den totala svenska energiförsörjningen 2016. Avancerade förbränningssystem för biomassa för värme- och kraftproduktion har gjort att Sverige kunnat nå en femfaldig ökning av användningen av bioenergi sedan 1980-talet.

Förbränning av biomassa från skogen genererar dock betydande mängder partiklar i avgaserna, vilka släpps ut som föroreningar i luften. Inandning av partiklar från dessa avgaser kan orsaka allvarliga hälsoproblem. EU har nyligen infört strängare bestämmelser för att ytterligare minska utsläppen från förbränningsanläggningar av biomassa.

Projektet syftar till att utveckla och testa en ny design av centrifugalvattenkondensator (CWCS), för att minska partikelemissionen och återvinna värme via rökgaskondensation. Huvudstrategin inkluderar teoretisk CFD-modellering, laboratorieexperiment och fältmätningar på pilotsystemet.

En omfattande fältmätmatris planeras för pilot-CWCSen avseende partikelemissioner, separationseffektivitet och värmeåtervinning under varierande CWCS-körnings- och panndriftförhållanden. Lab-experiment kommer att fokusera på studien av partikeltillväxtfenomen på grund av vattenkondensation under supermättad miljö.

Efter validering av modellen med experimentdata kan modellen användas vidare för att omforma och optimera CWCS-operationen, för att identifiera de optimala driftparametrarna för tillfredsställande partikelseparation och värmeåtervinning.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Bioresursteknik.

Medarbetare