bild tagen med värmekamerapå virkestorkning

Projekt: Utveckling av värmekameramätning för styrning av virkestorkning

I detta projekt undersöks möjligheten att använda värmekamerateknik för att styra en process för virkestorkning.

Fakta om projektet

Projektledare
Peter Lerman
Övriga projektmedlemmar
Jimmy Johansson, Linnéuniversitetet; Gerhard Scheepers, RISE
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, RISE
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 sept 2018–31 aug 2019
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Torkning är ett nödvändigt förädlingssteg, men också en av de mest energiintensiva och kvalitetskritiska processerna för träindustrin. Syftet med detta projekt är att undersöka om virkets yttemperatur kan ligga till grund för nya slags styrtekniker för virkestorkningsprocessen.

Under torkning indikerar virkets yttemperatur processens fortskridande och temperaturen korrelerar också mot virkets ytfuktkvot. Ytfuktkvoten är i sin tur direkt avgörande för spänningsutveckling och kvalitét hos virket.

Genom att direkt använda virkets egenskaper för processtyrning så öppnas för nya möjligheter till både ökad produktion och höjd virkeskvalitet, samtidigt som torkningsprocessens energiförbrukning kan minska.

Målet är att i labb-skala demonstrera styrning av torkningsprocessen med hjälp av värmekamera.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare